Lukk

Velg test og logg inn

Får du ikke logget inn? Klikk her

Talentutvelgelse/Talent Management

Identifiser dine nøkkelspillere

Det er viktig å ha oversikt over hvilke talenter man har hvor i organisasjonen, uavhengig av om det er på leder- eller medarbeidernivå. Utstyrt med denne kunnskapen blir man i stand til å ta bedre valg ved organisatoriske endringer. Ved bruk av førsteklasses verktøy sikrer du at du kan  identifisere de viktigste nøkkelspillerne og talentene i organisasjonen din. Den ansattes ressurser, kompetanser og utviklingspotensial analyseres, og settes deretter i sammenheng med dine mål, forventninger og organisasjonskultur.

Den samme kunnskapen kan videre brukes til å identifisere atferden som driver nøkkeltall og målsettinger. Dette hjelper deg til å gjøre suksessfaktorer så konkrete som mulig, enten den gjelder en spesifikk rolle, eller organisasjonen generelt.

High potentials

Vi gir deg et tydelig bilde av hvem som er dine high potentials, og hva som kjennetegner dem.

Ta kontakt med oss her for mer informasjon

Personvern og cookies