Lukk

Velg test og logg inn

Får du ikke logget inn? Klikk her

Screeningtester og tester til store rekrutteringsprosjekt

Store rekrutteringsprosesser kan innebære mye arbeid og mye cv- og søknadslesing. Ved å teste kandidatene mot en eller to sentrale variabler, letter man dette arbeidet betraktelig og det er enklere å avgjøre hvem som skal løftes videre i prosessen og hvem som ikke er aktuelle for stillingen.

I screeningprosessen fastsettes sentrale målepunkt(-er) og kandidatene kan testes med en eller flere screeningstester, hvor resultatene blir sammenstilt i Ascend. Enkle rapporter kan tas ut, og det er lett å få oversikt over hvordan hver enkelt kandidat skårer i forhold til de andre – enten du ønsker å ta med i videre prosess de som skårer best, eller ta ut de som skårer lavest. Screening kan – avhengig av de sentrale målepunktene – sammenstilles mot evidensbaserte profiler.

Ved ønske om å teste på spesifikke kompetanser, kan et kompetanseprosjekt settes opp i Ascend. Her får du tilgang på hver kandidats skåre opp mot de aktuelle kompetansene (i prosent), du kan ta ut en utviklingsrapport, og du kan la systemet lage en intervjuguide for deg, basert på de samme kompetansene som du brukte i testen. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Les mer om screening med test

Personvern og cookies