Lukk

Velg test og logg inn

Får du ikke logget inn? Klikk her

Evnetester

Evnetester er det beste måleverktøyet til å forutsi om en person kommer til å lykkes i jobben. Viktigheten av en kandidats kognitive evner øker i takt med kompleksiteten på arbeidsoppgavene han eller hun skal utføre.

Forskning viser at personer med høy generell evne løser komplekse oppgaver raskere og mer effektivt enn andre. De har også bedre forutsetninger for å innhente ny kunnskap. Organisasjoner som møter økte utfordringer og høyere grad av uforutsigbarhet bør sikre samsvaret mellom personlige evner og krav til rask og kompleks problemløsning. I en ansettelsesprosess kan det være vanskelig å få kjennskap til et menneskes kognitive evner (GMA – general mental ability), og en evnetest hjelper deg med dette ved å belyse den grunnleggende problemløsingsevnen vi bruker for å håndtere komplekse og varierte krav som vi møter i hverdagen. Disse forskjellene har stor betydning i arbeidssammenheng, og derfor har måling av generell evne en sentral plass i moderne utvelgelses- og rekrutteringsarbeid.

HVA ER MATRIGMA?
Matrigma er en arbeidspsykologisk test av høy kvalitet som måler generell evne (GMA) for å kunne predikere arbeidsprestasjon.

Generell evne innebærer en persons evne til logiske resonnementer, kritisk tenkning og evne til å ta inn ny informasjon. Disse komponentene danner grunnlaget for effektiv problemløsning, og er stadig viktigere i et arbeidsliv i endring. Å bruke Matrigma i utvelgelsessammenheng gir klare fordeler i form av økt ytelsespotensial og redusert risiko for feilansettelser.

Matrigma har en enestående prediktiv evne innen kritisk arbeidsrelatert atferd knyttet til læringsevne og ytelse, og er et verktøy som bygger på en mer enn hundre år gammel forskningstradisjon. Det er en klassisk evnetest basert på en moderne og sikker internettplattform. Ettersom Matrigma er ikke-verbal, påvirkes ikke resultatet av kandidatenes språklige bakgrunn.

Egnet for alle stillingsnivå
Valideringsstudier har påvist Matrigmas evne til effektivt å forutsi arbeidsprestasjon i alle type jobber, både på leder- og medarbeidernivå. Dette bekreftes av flere tiår med forskning på sammenhengen mellom generell evne og suksess på jobben.

Viktigere ved komplekse arbeidsoppgaver
Jo mer kompleks en stilling er, jo høyere krav stilles til den enkeltes logiske kapasitet. Personer med høyt resultat på Matrigma har en tendens til å avansere til mer komplekse og krevende roller. Du kan dermed justere kravene basert på graden av kompleksitet i rollen.

Matrigma kommer i to versjoner
KLASSISK
Matrigma er basert på Ravens progressive matriser, og er spesielt utviklet for utvelgelse og rekruttering. Testen påvirkes ikke av kultur, utdanning eller språklige barrièrer. Gjennomføringstid er 40 minutter.

ADAPTIVE Matrigma er en nyskapende og teknologisk avansert versjon av Matrigma, som gir en pålitelig og nøyaktig GMA måling på bare 12 minutter.

 

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Personvern og cookies