Lukk

Velg test og logg inn

Får du ikke logget inn? Klikk her

MBTI – Myers Briggs Type Indicator

Nå organisasjonens mål ved å hente ut personers fulle potensial

MBTI bygger på Jungs typeteori om at mennesker har forskjellige preferanser for hvordan man henter energi, prosesserer informasjon, fatter beslutninger og organiserer hverdagen.

Mennesker er forskjellige, og nøkkelen til en effektiv organisasjon ligger i å benytte forskjellene på konstruktivt vis. Dette krever forståelse for og fundamental kunnskap om hvordan mennesker fungerer. Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) gir deg kunnskapen du trenger og en ufarlig tilgang til å jobbe med potensialet ved personlige forskjeller.

Myers-Briggs Type Indicator er en av verdens mest brukte personlighetsindikatorer. Testen tar ca. 15 minutter å fullføre, og basert på resultatene får man tilbakemelding om ens preferanser. Disse knyttes sammen i et system bestående av 16 forskjellige personlighetstyper. Disse typene knyttes deretter direkte til praktisk atferd og veiledning. Kunnskap om egen og andres typer fører til større forståelse både for seg selv og andre. MBTI er derfor ideell til bruk i leder- og teamutvikling, karriereveiledning, ved håndtering av konflikter og stress, for å nå ut til, og beholde talenter, eller å gjøre en salgsprosess mer målrettet.

• Måler personlighet. MBTI steg I gir fundamental forståelse av mennesketyper
• Tar ca. 15 minutter
• 14 ulike språk
• Nettbasert
• Mer enn 70 års forskning, støttet av over 6000 uavhengige forskningsrapporter
• Verdens mest brukte personlighetsverktøy

Se eksempelrapporter

 

MBTI steg II

Hvordan kan noen være samme type – og samtidig være så ulike?

MBTI ® Steg II er basert på de samme preferanseparene som MBTI ® Steg I, men går ett steg lengre.  Det er et kraftfullt verktøy for utvikling og selvinnsikt, som vil gi deg både innsikt og et rammeverk til å kunne være enda klarere og mer spesifikk i din rådgivning. Verktøyet egner seg svært godt til lederutvikling, coaching, karriereveiledning, teambuilding og konflikthåndtering. I tider med omstilling og endring er MBTI ® Steg II et nyttig verktøy for å støtte ledere og medarbeidere i endringsprosesser.

Etter du har tatt grunnutdanningen i MBTI ® Steg I er du kvalifisert til å bli sertifisert i MBTI ® Steg II. Verktøyet deler de opprinnelige 4 preferanseparene opp i 20 underskalaer som beskriver individuell variasjon innenfor den enkelte type. Dette gir selvinnsikt til den enkelte på et dypere plan, og er uvurderlig når man arbeider med team. Forskjellene mellom de som er av lik type, og likhetene mellom ulike typer, blir lettere å forstå og forholde seg til. Den enkelte får en dypere forståelse for hvordan ens personlighet kommer til uttrykk og hvordan det påvirker samarbeidet med andre.

MBTI ® Steg II gir rom for det individuelle og unike innenfor ‘beste type’, der man får anledning til å diskutere atferdsmønstre knyttet opp mot preferanseparenes 20 fasetter.  Mønsteret av delpreferanser hos en person avspeiler personens unike personlighet.

Rapporten inneholder detaljer om resultat og underskalaer av de fire preferanseparne, samt testpersonens innfallsvinkel til kommunikasjon, beslutningstaking og håndtering av endring og konflikt. Dessuten inneholder rapporten en detaljert oversikt over hvordan ulike personlighetsfasetter kan arbeide sammen.

MBTI ® Steg II gir dypere innsikt og forståelse

  • Tar ca. 25 minutter
  • 11 ulike språk
  • Nettbasert
  • Ingen andre typeindikator går i dybden som MBTI ® Steg II

Se eksempelrapport

MBTI kan avholdes på engelsk, og MBTI II kurs settes opp på forespørsel

Om du ønsker å melde din interesse, eller ønsker mer informasjon, ta kontakt på tlf 22 12 80 40.

Personvern og cookies