Lukk

Velg test og logg inn

Får du ikke logget inn? Klikk her

MBTI

Nå organisasjonens mål ved å hente ut personers fulle potensial

MBTI bygger på Jungs typeteori om at mennesker har forskjellige preferanser for hvordan man henter energi, prosesserer informasjon, fatter beslutninger og organiserer hverdagen.

Mennesker er forskjellige, og nøkkelen til en effektiv organisasjon ligger i å benytte forskjellene på konstruktivt vis. Dette krever forståelse for og fundamental kunnskap om hvordan mennesker fungerer. Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) gir deg kunnskapen du trenger og en ufarlig tilgang til å jobbe med potensialet ved personlige forskjeller.

Myers-Briggs Type Indicator er en av verdens mest brukte personlighetsindikatorer. Testen tar ca. 15 minutter å fullføre, og basert på resultatene får man tilbakemelding om ens preferanser. Disse knyttes sammen i et system bestående av 16 forskjellige personlighetstyper. Disse typene knyttes deretter direkte til praktisk atferd og veiledning. Kunnskap om egen og andres typer fører til større forståelse både for seg selv og andre. MBTI er derfor ideell til bruk i leder- og teamutvikling, karriereveiledning, ved håndtering av konflikter og stress, for å nå ut til, og beholde talenter, eller å gjøre en salgsprosess mer målrettet.

• Måler personlighet. MBTI steg I gir fundamental forståelse av mennesketyper
• Tar ca. 15 minutter
• 14 ulike språk
• Nettbasert
• Mer enn 70 års forskning, støttet av over 6000 uavhengige forskningsrapporter
• Verdens mest brukte personlighetsverktøy

Se eksempelrapporter

 

MBTI steg II

Hvordan kan noen være samme type – og samtidig være så ulike?

Etter du har tatt grunnutdanningen i MBTI steg I er du kvalifisert til å bli sertifisert i MBTI steg II. Verktøyet deler de opprinnelige 4 preferanseparene opp i 20 delskalaer som beskriver individuell variasjon innenfor den enkelte type. Dette gir selvinnsikt til den enkelte på et dypere plan og er uvurderlig når man arbeider med team, da forskjellene mellom de som er av lik type blir lettere å forstå og bruke.

MBTI steg II er et kraftfullt verktøy som vil gi deg god innsikt til å kunne være klarere og mer spesifikk i din rådgivning. Veldig fin for bruk til lederutvikling, coaching, karriereveiledning, teambuilding og konflikthåndtering.

  • MBTI steg II gir dypere innsikt og forståelse
    • Tar ca. 25 minutter
    • 11 ulike språk
    • Nettbasert
    • Ingen andre typeindikator går i dybden som MBTI steg 2

MBTI II kurs settes opp på forespørsel

Om du ønsker å melde din interesse, eller ønsker mer informasjon, ta kontakt på tlf 22 12 80 40.

Se eksempelrapport

Personvern og cookies