Lukk

Velg test og logg inn

Får du ikke logget inn? Klikk her

Matrigma

Ansett mennesker som effektivt håndterer kompleksitet

Det beste måleverktøyet til å forutsi om en person kommer til å lykkes i jobben eller ikke, er evnetester*. Viktigheten av en kandidats kognitive evner øker i takt med kompleksiteten på arbeidsoppgavene han/hun skal utføre. Matrigma hjelper deg å identifisere de kandidatene som har best forutsetninger for å gjøre en god jobb i din organisasjon.

Forskning viser at personer med høy generell evne løser komplekse oppgaver raskere og mer effektivt enn andre. De har også bedre egenskaper til – og forutsetninger for – å innhente ny kunnskap. Bedrifter og organisasjoner som møter økte utfordringer og høyere grad av uforutsigbarhet, bør sikre samsvaret mellom personlige evner og krav til rask og kompleks problemløsning.

Matrigma utforsker en persons problemløsnings- og resoneringskapasitet og evnen til å se logiske sammenhenger. Dette er informasjon det er vanskelig å innhente på andre måter, og som spiller en viktig rolle for jobbutførelse. Fordi Matrigma er en ikke-verbal test, påvirkes den ikke av språkkunnskaper eller kulturelle forskjeller. Matrigma er utviklet av Assessio, og er den av våre tester som er blitt mest populær internasjonalt. Testen brukes av multinasjonale organisasjoner over hele verden. Matrigma er DNV-GL sertifisert.

*Schmidt & Hunter 1998

 • Måler kognitiv evne
 • Tar ca. 40 minutter
 • Nettbasert
 • 18 språk, selve testen er språkuavhengig
 • Utviklet av Assessio
 • Integrert i Assessios kompetansemodell Ascend

Se eksempelrapport og produkthefte

Matrigmakurs kan også gjennomføres som E-læring – ta kontakt med oss.

 

Adaptiv Matrigma

På samme måte som klassisk Matrigma, måler Adaptiv Matrigma evnen til å finne logiske, noen ganger skjulte forbindelser, utføre abstrakt tenking, komme frem til logiske konklusjoner og løse nye problemer. Disse egenskapene varierer fra person til person, og er viktige i arbeidssammenheng.

Adaptiv Matrigma er et revolusjonerende produkt: En arbeidspsykologisk test som måler kognitiv evne. Via avanserte algoritmer og såkalt ”item response theory” kan Adaptiv Matrigma med god treffsikkerhet gi deg innblikk i et individs generelle mentale kapasitet på bare 12 minutter. Hvert nye element i testen velges ut basert på resultatet på det forrige.

Med økt etterspørsel etter utvalgsverktøy som krever mindre tid fra kandidatene (som i dag generelt søker flere jobber i løpet av livet sammenlignet med tidligere generasjoner) og for testadministratorer/organisasjoner (som ofte konkurrerer om kandidater som også søker jobber andre steder), er den adaptive versjonen av Matrigma unik for de som jobber med rekruttering og utvelgelse, nettopp på grunn av kompleksiteten i testverktøy som både tilpasser seg og som klarer å identifisere kandidatens maksimale ytelse med høy treffsikkerhet på kort tid.

 • Måler kognitiv evne
 • Tar ca. 12 minutter
 • Kan gjennomføres på 28 språk
 • Nettbasert
 • Mobiltilpasset
 • Utviklet av Assessio
 • Integrert i Assessios kompetansemodell Ascend

Ved deltagelse på Matrigma kurs blir man sertifisert i både klassisk Matrigma og adaptiv Matrigma.

 

 

 

Personvern og cookies