Lukk

Velg test og logg inn

Får du ikke logget inn? Klikk her

Hogan

Hvordan ansette riktig og utvikle effektivt

Vil du være trygg på at du rekrutterer de beste kandidatene for din organisasjon? Vil du hente ut mest mulig av dine medarbeideres potensial, og samtidig bidra til deres utvikling? Hogan Assessment Systems (HAS) hjelper deg med dette ved å svare på hva som driver mennesker, hvordan de går frem for å nå det de søker, og hva som hindrer dem. Du får et helhetlig bilde av personligheten gjennom de tre testene Hogans personlighetsinventorium (HPI), Hogans deskriptive skalaer (HDS) og Motiver, verdier og preferanser indikator (MVPI).

Hogans personlighetsinventorium (HPI)

“Always look on the bright side of life” – Eric Idle

Hogans personlighetsinventorium danner et bilde av «den lyse siden» av personligheten. Den gir informasjon om personers sosiale egenskaper og de sidene som kommer til uttrykk i den alminnelige arbeidshverdagen. HPI inneholder syv primære personlighetsskalaer som er en videreutvikling av femfaktormodellen. Fra disse skalaene kan man utlede en rekke såkalte yrkesskalaer. Disse gir en konkret vurdering av kandidaters egnethet for spesifikke oppgaver og stillinger gjennom å tydeliggjøre hvordan den testede fremstår når det kommer til serviceorientering, stresstoleranse, pålitelighet og potensial til administrativt arbeide, salg og ledelse. Dette gjør testen meget godt egnet til rekruttering, men den kan med fordel også brukes i utviklingsøyemed. HPI er DNV-GL sertifisert.

Hogans deskripitive skalaer (HDS)

“If you only knew the power of the Dark Side.” – Darth Vader

Mannen som står bak Hogan Assessments Systems, Dr. Robert Hogan, er kjent for sin forskning på skadelig lederatferd. Dette har resultert i utviklingen av Hogans deskriptive skalaer som måler personers «mørke sider». Verktøyet gir informasjon om hvordan en person reagerer på økt press, stress og usikkerhet, og hvordan dette kan gi seg utslag i både konstruktive og destruktive atferdsmønstre på arbeidsplassen.
Resultatet leses ut fra elleve ulike atferdskalaer knyttet til dysfunksjonelle tendenser. Instrumentet er først og fremst utviklet for å brukes i rekruttering til sensitive og ansvarsfulle stillinger som håndterer store menneskelige og/eller økonomiske verdier. Den kan dog også brukes i utviklingsøyemed for å kartlegge hvordan en persons atferd påvirker andre og for å trene på å minimere lederskapsbrister. HDS er DNV-GL sertifisert.

Motiver, verdier, preferanser inventorium (MVPI)

«Your values become your destiny» – Mahatma Gandhi

Informasjon om hva som motiverer mennesker er et viktig beslutningsgrunnlag ved rekruttering Dette gjelder spesielt ved lederrekruttering, da deres verdier kan påvirke hele organisasjonen. Det gir uvurderlig informasjon til organisasjonens ledere, som lettere kan gi de ansatte det de behøver for å trives og føle seg motivert av arbeidets utfordringer. Motiver, verdier, preferanser inventorium (MVPI) gir deg denne informasjonen. Med dette verktøyet kan du videre kartlegge hele organisasjonen for å analysere hvilken kultur dere trenger å bygge. Bruk resultatene ved sammensetningen av team og grupper, for eksempel for å skape en enhetlig lederkultur.

  • Tre tester: HPI (normalpersonlighet), HDS (stressatferd) og MVPI (drivkrefter)
  • Tar totalt ca. 45 minutter
  • 50 ulike språk
  • Nettbasert
  • HPI bygger på femfaktormodellen
  • Utviklet av bla. professor Robert Hogan -verdensledende på destruktiv lederatferd
  • Basert på over 30 års forskning
  • Brukes av halvparten av USAs Fortune 100 firmaer
  • HDS er den eneste testen på markedet som viser den ”mørke siden” av personligheten

Se eksempelrapporter

Personvern og cookies