Lukk

Velg test og logg inn

Får du ikke logget inn? Klikk her

Vår historie

Vår historie begynner allerede i 1954 da Sveriges Psykologförbund etablerte et kombinert forlag og forskings- og utviklingsinstitutt. Formålet var å tilby praktiserende psykologer innen arbeidsliv, klinikker og skole, et verktøy og metoder for å bedre kunne vurdere enkeltindividers forutsetninger.

Arbeidet var fokusert rundt tilpasning av verktøy for det skandinaviske markedet, og egen innovasjon og utvikling. Veiledende – da som nå – var den vitenskapelige tilnærmingen og interessen for hvordan objektiv innsikt rundt ulikhet i personlighet, kapasitet og funksjon kunne brukes til å bedre forstå mennesker og organisasjoner.

Endringen til et konsulentselskap kom da Hunter Mabon Sr., professor ved Stockholms universitet, med fokus på sammenhengen mellom humankapital og økonomi – kjøpte opp virksomheten. Hunter Mabon, som regnes som nestor innen svensk utvelgelsesforskning, rev ned murene rundt bruken av arbeidspsykologiske verktøy, som tidligere var forbeholdt psykologene og gjorde dem tilgjengelige for HR-konsulenter og bedrifter, og endret dermed landskapet for hvordan testverktøy brukes på arbeidsplassen.

For å møte kravene rundt bruk av testløsninger, strukturer, prosesser og generelt heve den arbeidspsykologiske kompetansen, ble det etablert et konsulentselskap, Assessio. Det ble raskt utvidet til å dekke de relaterte behovene i strategisk organisasjonsutvikling innen HR-feltet.

I dag er Assessio et høyspesialisert konsulentfirma innen strategisk HR med verdensledende digitale løsninger for utvelgelse og utvikling. Med Norden som base, møter vi kundenes behov verden over. Kjernen er den samme som i 1954: Med verdens ledende testsystemer, høyt spesialisert ekspertise og anerkjente samarbeidspartnere, utvikler vi organisasjoner, mennesker og resultater.

Personvern og cookies