Lukk

Velg test og logg inn

Får du ikke logget inn? Klikk her

Matrigma

Ansett personell som håndterer kompleksitet

Det beste måleverktøyet til å forutsi om en person kommer til å lykkes i jobben eller ikke, er evnetester*. Viktigheten av en kandidats kognitive evner øker i takt med kompleksiteten på arbeidsoppgavene han/hun skal utføre. Matrigma hjelper deg å identifisere de kandidatene som har best forutsetninger for å gjøre en god jobb i din organisasjon.

Forskning viser at personer med høy generell evne løser komplekse oppgaver raskere og mer effektivt enn andre. De har også bedre egenskaper til – og forutsetninger for – å innhente ny kunnskap. Bedrifter og organisasjoner som møter økte utfordringer og høyere grad av uforutsigbarhet, bør sikre samsvaret mellom personlige evner og krav til rask og kompleks problemløsning.

Matrigma utforsker en persons problemløsnings- og resonneringskapasitet og evnen til å se logiske sammenhenger. Dette er informasjon det er vanskelig å hente inn på andre måter, og som spiller en viktig rolle for jobbutførelse. Fordi Matrigma er en ikke-verbal test, påvirkes den ikke av språkkunnskaper eller kulturelle forskjeller. Matrigma er utviklet av Assessio, og er den av våre tester som er blitt mest populær internasjonalt. Testen brukes av multinasjonale organisasjoner over hele verden. Matrigma er DNV-GL sertifisert

*Schmidt & Hunter 1998

Matrigmakurs kan også gjennomføres som E-læring – ta kontakt med oss.

Personvern og cookies