Lukk

Velg test og logg inn

Får du ikke logget inn? Klikk her

Innsiktsarkivet

Ledere må fatte gode beslutninger

For ledere er det viktig å ta gode beslutninger. Men den stadige informasjonsflyten og de mange alternativene kompliserer situasjonen. Heldigvis finnes det nyere forskning om beslutningsprosesser. Gode evner til å fatte beslutninger er en viktig lederegenskap. Selv om det finnes ulike beslutningsstiler hos ledere, finnes det også mer generelle tips som er basert på forskning, […]

Les mer

Viktigheten av Conscientiousness (målbevissthet) i arbeidslivet

Det vanskelige ordet Conscientiousness er en av fem brede personlighetsdimensjoner som måles i den populære femfaktormodellen (FFM). På norsk kan Conscientiousness oversettes med ordentlighet, samvittighetsfullhet, besluttsomhet og/eller lojalitet. Nedenfor forsøkes det å definere begrepet, forklare hvor mye som er arv og miljø, og se på virkningen Conscientiousness kan ha på atferd i og utenfor arbeidsplassen. I Assessios test MAP […]

Les mer

Mangfold er en nødvendighet for å lykkes

Mangfold skaper en gjennomsnittlig resultatvekst på 6%, en kontantstrøm per ansatt som er 2,3 ganger større enn for konkurrentene og en samlet ytelse som overgår rivalene i bransjen med 35%. Hvorfor jobbe med mangfold? Den raske svaret er at et godt utviklet mangfoldsprogram er den viktigste faktoren når det gjelder å skille gode organisasjoner fra […]

Les mer

Grunnleggende om kost-nytte i rekruttering og utvelgelse

Kost-nytte analyser innen rekruttering og utvelgelse går ut på å beregne økonomisk gevinst på grunnlag av rekrutterings- og utvelgelsesmetoder og forventet arbeidsprestasjon. Dessverre er det fremdeles svært få organisasjoner som har en helhetlig tilnærming til området. Det er få organisasjoner som vil innføre nye salgskanaler eller kjøpe inn et nytt datasystem uten å vurdere flere […]

Les mer

En HR-trend som alle behøver

Ved å investere tungt i data, har Googles berømte HR-avdeling, People Operations, blitt en av de mest fremtredende aktørene innen datadrevet HR. Og det ser ut til å være svært vellykket. I 2015 var Googles inntekt per ansatt drøyt 9,3 millioner kroner. Google hadde en tøff start. De startet livet som en nykommer i skyggen […]

Les mer

Personlighetstester – syv vanlige myter

Er du skeptisk til personlighetstester? Det er helt greit, men dessverre er mye av kritikken mot personlighetstester basert på myter. Her avliver psykologen og Hogan-direktør Tomas Chamorro-Premuzic sju av de vanligste mytene om personlighetstester.

Les mer

Ubevisste fordommer hindrer samarbeid

Ved å bidra til at de ansatte håndterer ubevisste fordommer på en god måte, kan organisasjoner eliminere hindringer for et godt samarbeid. Dessverre faller ansvaret for dette ofte på den enkelte ansatte eller nærmeste leder, i stedet for å være en del av organisasjonens løpende tiltak for å bedre arbeidsmiljøet. Organisasjoner bruker stadig mer ressurser […]

Les mer

Assessmentsenter – gode råd

Få metoder for utvelgelse og utvikling er så omfattende som assessmentsenter – og så vanskelig å få til på en god måte. Det er mange elementer som må være på plass for at assessmentsenteret skal være vellykket. Her deler vi våre beste råd med deg. Assessmentsenter som metode kjennetegnes ved å ha flere deltakere, flere […]

Les mer

Bruk nøkkeltall for å øke innflytelsen

Kunnskap om virksomhetsrelaterte nøkkeltall er svært anvendbart for å kunne jobbe mer strategisk. Ved hjelp av nøkkeltall kan man både øke forståelsen for organisasjonens eller konkurrentenes vilkår, samt tolke og analysere verdiskapningen i det arbeidet som du selv eller eget forretningsområde utfører. I Deloittes 2015 Global Human Capital Trends står det: “HR organizations and HR […]

Les mer

Personvern og cookies